โครงการของเรา

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เราได้สร้างเรือนกระจกทางการเกษตรเชิงพาณิชย์อัจฉริยะบนพื้นที่มากกว่า 2 ล้านตารางเมตรสำหรับลูกค้าในยุโรป อเมริกา เอเชียกลาง และภูมิภาคอื่นๆ ช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตและลดต้นทุนการผลิต

ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา เราได้สร้างเรือนกระจกทางการเกษตรเชิงพาณิชย์อัจฉริยะบนพื้นที่มากกว่า 2 ล้านตารางเมตรสำหรับลูกค้าในยุโรป อเมริกา เอเชียกลาง และภูมิภาคอื่นๆ ช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตและลดต้นทุนการผลิต