head_bn_item

เรือนกระจกดอกไม้

เรือนกระจกดอกไม้

  • เรือนกระจกดอกไม้พลาสติกพร้อมระบบระบายอากาศ

    เรือนกระจกดอกไม้พลาสติกพร้อมระบบระบายอากาศ

    เรือนกระจกประเภทนี้จับคู่กับระบบระบายอากาศและมีไว้สำหรับการปลูกดอกไม้โดยเฉพาะ เช่น กุหลาบ กล้วยไม้ ดอกเบญจมาศ ฯลฯ การจับคู่กับระบบระบายอากาศทำให้มั่นใจได้ว่ามีสภาพแวดล้อมการระบายอากาศที่ดีสำหรับการเจริญเติบโตของดอกไม้